Saturday, May 28, 2011

Sekolah Wawasan

Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Di bawah konsep ini, dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung.

Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan

  1. Untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang.
  2. Untuk memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran.
  3. Untuk melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu.
4. Untuk menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah malalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah.

Tuesday, May 24, 2011

Mengajar, mengajar Hati

Kalau tidak belajar, tidak ada nilai murni.

Guru adalah sumber belajar.
Misi guru, bukan hanya mengajar, tetapi juga untuk mengajar "orang" untuk mengajar "hati".

Guru mengajar buku, adalah kerana kehidupan terpaksa mengajar, sangat menyakitkan, tetapi juga sangat sedih.

Guru mengajar orang, harus menetapkan contoh bagi pelajar bagaimana untuk mengatakan, bahawa anda akan lakukan.

Inti dari guru mengajar, didasarkan pada hati cinta kelembapan pelajar. Biarkan palajar merasakan kasih sayang guru.

"Sehari menjadi guru anda, persis seperti ayah dalam hidup anda."

Saturday, May 21, 2011

Mari Menyanyi "DAYUNG SAMPAN"
Dayung sampan.
Dayung, dayung sampan.
Berlabuh tentang bandar Cina sampai Tanjung Bunga.

Dayung sampan.
Dayung, dayung sampan.
Dayung mendayung sampan sampai ke Singapura.

Dayung mendayung sampai ke Singapura.
Dayung, dayung, dayung, dayung, dayung.

Laju sampan.
Laju, laju sampan.
Laju, laju terus menuju sampai Singapura.

Maju kawan.
Maju, maju kawan.
Sama-sama kita menuju Malaysia Raya.

Dayung mendayung sampai ke Singapura.
Dayung, dayung, dayung, dayung, dayung.

Kayuh sampan.
Kayuh, kayuh sampan.
Kayuh, kayuh sampan menuju sampai kota lama.

Ayuh kawan.
Ayuh, ayuh kawan.
Sama-sama kita gembira, negara bahagia.

Dayung mendayung sampai ke Singapura.
Dayung, dayung, dayung, dayung, dayung.

Saturday, March 19, 2011

Bunyi Huruf Vokal & Bunyi Huruf Konsonan

BUNYI HURUF VOKAL
A = aaa E = e'h E = eh I = iiii O = oooo U = uuuu

BUNYI HURUF KONSONAN
B = beh C = ceh D = deh F = feh G = geh
H = heh J = jeh K = keh L = el M = em
N = en P = peh Q = qeh R = rer S = sss
T = the V = vev W = weh Y = yeh Z = zez

Thursday, March 17, 2011

BIODATA DIRI

NAMA PELAJAR : KONG SIAU LING
NO. KAD MATRIK : 25041
KUMPULAN / UNIT : KDPM KDC 3 AMBILAN NOVEMBER 2008
MATA PELAJARAN : PENGURUSAN SUMBER
NAMA PENSYARAH : ENCIK RIDZA AHMAD NIZAM B. ABD RAOF